Energiportalen support

Se energirådgiver Folke Pettersen gjennomgå Energiportalen på 1-2-3. Du kan også ringe vår gratis Enøktelefon på 46626000 eller sende en mail til Simenergi AS hvis du ønsker å snakke med en energirådgiver. 

Bestill Enova godkjent energirådgiver

Støtte til energirådgiving er et tilbud fra Enova til boligeiere som vurderer omfattende energitiltak i boligen. Du kan få inntil 5.000 kroner i støtte for å benytte en kvalifisert energirådgiver som lager en tiltaksplan for oppgradering, og som samtidig energimerker boligen din.

Enovatilskudd

Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for boligeiere. Se hvilke energitiltak som støttes på Enova

Forbud mot oljefyring

Fra 2020 er det forbud mot å bruke fossil olje og parafin til oppvarming av boliger.