Energi- og klimaplan 2009-2014

Gran kommune arbeider etter følgende visjon: ”Gran kommune – inkluderende, tradisjonsrik og nyskapende”. I klimasammenheng betyr dette at klimaarbeidet er en dugnad der alle kan bidra og flest mulig skal inkluderes, at det beste fra gode tradisjoner for å utnytte lokale ressurser til energiformål og bygningsmateriale skal tas med, og at en våger å sette høye mål og oppfordre til nytenking for å redusere klimagassutslippene og fase ut bruken av fossile energikilder.

Les Energi- og klimaplanen for Gran kommune

Bestill Enova godkjent energirådgiver

Støtte til energirådgiving er et tilbud fra Enova til boligeiere som vurderer omfattende energitiltak i boligen. Du kan få inntil 5.000 kroner i støtte for å benytte en kvalifisert energirådgiver som lager en tiltaksplan for oppgradering, og som samtidig energimerker boligen din.

Ta kontakt med Enova godkjent energirådgivere Stian Fjeld og Bjørge S. Kristoffersen i Entelligens AS eller ring Enøktelefonen 4722 2076

Klimaskolen

Hvis du vil lære mer om sammenhengen mellom klimaendringer og menneskenes atferd, kan du ta en titt på "Klimaskolen"

Gå til klimaskolen

Har du planer om å bygge ny bolig?

Enova har støtteordninger til passivhus og lavenergibolig, både til nybygg og rehabilitering. Gevinsten for deg er en bedre bolig og lavere energiutgifter.

Les mer om Enovas støtteordninger.
Tjenesten er et klimasamarbeid mellom regionrådet Hadeland og kommunene:
Jevnaker, Lunner og Gran
Jevnaker kommune Lunner kommune Gran kommune Gran kommune